Styret

 • Styreleder
  • Britt Leithe Bokhorst, Nedre Silkestrå 15
 • Styremedlemmer
  • Stig Hvoslef, Nedre Silkestrå 11
  • Ann Cathrin Marcussen, Nedre Silkestrå 14
  • Jens Rolfsen, Nedre Silkestrå 18
  • Fred Jørgensen, Nedre Silkestrå 12
 • Varamedlemmer
  1. Erik Mathisen, Nedre Silkestrå
  2. Torje Haugsvik Olsen, Nedre Silkestrå
  3. Steinar Finnebråten, Nedre Silkestrå
  4. Ingrid Schrøen Haugen, Nedre Silkestrå

Valgkomite

 • Andreas Egeberg, Nedre Silkestrå 12
 • Ingrid Husby, Nedre Silkestrå 13
 • Kenneth Torgersen Bjørneng, Nedre Silkestrå 19