Ny leverandør av bredbånd og TV

Styret har inngått avtale med HomeNet om bredbånd og TV til borettslaget. Det vil bli lagt fiber inn til alle leiligheter. Gravearbeidene starter i uke 17. HomeNet skal ha alt utstyr på plass og klart til bruk innen 1.juli og da stenges signalene fra Canal Digital.
Den enkelte beboers avtale med Canal Digital sies automatisk opp.
De beboerne som leier TVboks og ruter fra Canal Digital vil motta pakkseddel fra Canal Digital og er selv ansvarlig for å sende dette utstyret til Canal Digital. De som har kjøpt TVboks kan gjøre hva de vil med denne, kaste eller selge. Gammelt utstyr kan ikke brukes med HomeNet. Alle beboere får ny TVboks og router av HomeNet.

Les mer her:
Informasjon om avtalen med HomeNet
Graveplan

Hilsen
Styret

Opprydding av sykler i stativ

Vi tar nå en opprydning i alle sykler som står plassert i stativene ute.

Alle må merke syklene sine med navn før 3.mai.

Umerkede sykler vil bli kastet.

Oppfordrer alle til samtidig se igjennom fellesboder og kaste gamle sykler når vi har containere her 25 – 28 April.

Følgende oppslag er hengt opp i alle oppganger: 2016_Opprydding_av_sykler

Hilsen Styret og Velferden