Generell informasjon


Borettslaget består av 146 andelsleiligheter.

Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 948444992, og ligger i bydel 6 Ullern i Oslo kommune med følgende adresse:

Nedre Silkestrå 4-24

Første innflytting skjedde i 1982. Tomten, kjøpt i 1986 er på 26 000 m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: 3 – 498.