Dokumentasjon på utgifter til bredbånd

Beboere som har mulighet til å få refundert utgifter til bredbånd fra arbeidsgiver kan be styret dokumentere disse utgiftene.

Framgangsmåte:
Send e-post til styreleder og be om denne dokumentasjonen. (E-postadressen til styreleder ligger på siden for Generell informasjon.). Styreleder svarer på e-post med underskrevet svar som følger denne malen:

Beboer XXXX bor i Nedre Silkestrå Borettslag og betaler fellesutgifter. Av disse utgjør kr 230,- per måned kostnader for internett.