Informasjon i samband med ladestasjoner for elbiler

«Styret mener det er viktig å gi beboere gode og korrekte svar.  Styret ønsker ikke å drive saksbehandling på Facebook. Henvendelser bes sendes på epost til nedresilkestra@styrerommet.net

Når det gjelder spørsmål vedrørende ladestasjoner ønsker vi likevel å informere om følgende:

Generalforsamling besluttet at styret skulle etablere brannsikre ladestasjoner og en oppgradert elektrisk infrastruktur.

Slik infrastruktur er et felles gode som har en betydelig verdiøkning for alle andelseiere i Nedre Silkestrå.

Det er også et miljøvennlig tiltak for å imøtekomme  miljøbevissthet i fremtiden.

Når det gjelder den etablerte infrastruktur eier borettslaget alle de syv (7) ladestasjonene på gjesteparkeringen.

Beboere som kjøper et eget ladepunkt blir eiere av disse.

Enhver endring og flytting  av ladepunktet må gjøres av en autorisert elektriker.

Fellesskapet har nå betalt for å etablere infrastrukturen for å kunne lade biler. I dag har mindre enn 1/3 av andelseierne ønsket elbil-ladning. Styret anser at det er riktig at de som bruker anlegget betaler mer enn de som ikke benytter ordningen. Dette er grunnen til at vi setter en pris på el-bruk noe høyere enn strømpris og  nettleie. Styret vil vurdere prisen fortløpende og vurdere eventuelle justeringer. Målsettingen  er en mest mulig rettferdig fordeling av kostnadene.

På gjesteplassene har borettslaget betalt de totale omkostningene. Dette inkludert ladestasjoner. Det er derfor rimelig at det tas en høyere strømpris på gjesteplassene for å dekke inn disse utgiftene.

-Alt «overskudd» på el-bruk går til borettslaget for å kompensere disse kostnadene.

App`en «eoapp» er gratis å laste ned.  Den drives av ladefabrikken.no

Ladefabrikken står for registrering av strømforbruk og faktureringen av dette.

Dette koster kr 35,-pr.mnd per plass/app som er aktivert, og betales av den enkelte.

Individuell strømmåling ble vedtatt av generalforsamlingen. Grunnen til at generalforsamlingen vedtok dette er at noen kjører mye og lader ofte og andre kjører lite, samt stor forskjell på batterikapasitet.

Infrastrukturen/flatkabel legges for at de som ønsker å kjøpe sitt eget ladepunkt på egen parkeringsplass har muligheten til å etablere dette.

Styret har vedtatt at prisen på strøm er pr. desember 2018 satt til kr 2,-pr kwh på egen parkeringsplass. Dette inkluderer nettleie. Den høye strømprisen er ment å være med på å betale den betydelige infrastrukturen vi har investert for å få til dette tilbudet.

Gjesteparkeringen har 7 ladestasjoner, som fellesskapet har betalt. For å dekke inn noen av disse utgiftene som inkluderer ladestasjonene og infrastrukturen har styret besluttet at prisen for ladning er kr 4,-pr kwh. I forhold til den betydelige investeringen vi har gjort anses denne prisen fornuftig.

Styret vil i fremtiden samle erfaring rundt dette og revurdere ordningen.

De som ønsker tilgang til app bes sende navn, adresse, tlf nr og mailadresse til vaktmester Paul Storberget.

Mailadressen er pau-sto@online.no.

Spørsmål om app kan sendes til post@ladefabrikken.no

For styret

Britt Leithe Bokhorst»