Stem på bysykkelstativ ved Gondal!

bysykkel

Takket være iherdig innsats så ligger forslag om nytt bysykkelstativ mellom kirken og Gondal på en god plassering på avstemming om nytt bysykkelstativ. Hvem som vinner kåres av en jury, men de velger blandt de som ligger på top 20 listen. Så stem, stem, stem!