Ny leverandør av bredbånd og TV

Styret har inngått avtale med HomeNet om bredbånd og TV til borettslaget. Det vil bli lagt fiber inn til alle leiligheter. Gravearbeidene starter i uke 17. HomeNet skal ha alt utstyr på plass og klart til bruk innen 1.juli og da stenges signalene fra Canal Digital.
Den enkelte beboers avtale med Canal Digital sies automatisk opp.
De beboerne som leier TVboks og ruter fra Canal Digital vil motta pakkseddel fra Canal Digital og er selv ansvarlig for å sende dette utstyret til Canal Digital. De som har kjøpt TVboks kan gjøre hva de vil med denne, kaste eller selge. Gammelt utstyr kan ikke brukes med HomeNet. Alle beboere får ny TVboks og router av HomeNet.

Les mer her:
Informasjon om avtalen med HomeNet
Graveplan

Hilsen
Styret