Forslag til generalforsamlingen 2016

Nedre Silkestrå Borettslag vil avholde generalforsamling 23. mai 2016.

I forkant av møtet vil alle motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal holdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 11. april 2016.

Følgende skriv er hengt opp i opp i alle oppganger: forslag_til_generalforsamling_2016