Viktig om rensing av ventilasjonsanlegg

Power Clean Ventilasjon AS skal rense ventilasjonskanaler i alle leilighetene i borettslaget.
Arbeidene vil pågå i perioden 2-13 november 2015.
Alle leiligheter skal ha mottatt skriv per post med informasjon om tidsplan for de enkelte oppgangene.
Det vil også bli hengt opp informasjon i hver oppgang.

Linker til utsendt informasjon:
Informasjon Nedre Silkestrå Brl, ventilasjon
Fremdrift Nedre Silkestrå Brl, ventilasjon
Det handler om helse

Hilsen
Styret