Ny hjemmeside for borettslaget lansert

Hjemmesiden er laget med wordpress hos wordpress.com.
Den gamle løsningen var bort imot umulig å vedlikeholde.
Målet er å holde den nye hjemmesida på et enkelt nivå.

  • I hovedsak kommer oppdateringer til å være
    • Informasjon fra styret som også henges i oppganger
    • Protokoller fra styremøter
    • Generalforsamlingsdokumenter